SUKUSEURA

Väkelän suku on saanut nimensä samannimisestä talosta, joka sijaitsi rauhanteon yhteydessä Neuvostoliitolle luovutetulla alueella Räisälän pitäjän Hytinlahden kylässä. Tiedetään, että Lauri Väkiparta ryhtyi isännöimään Väkelän taloa vuonna 1685. Hän oli ensimmäinen tiedossa oleva Väkelän isäntä. Sukuseuran varsinainen kantaisä, Juho Tuomaanpoika Väkiparta tuli talon isännäksi vuonna 1872. Hänen jälkeensä talo jaettiin perillisten kesken. He hoitivat tiluksiaan aina talvi- ja jatkosotiin saakka. Väkeläiset sijoitettiin pääosin Satakuntaan. Täällä suvulle perinteiset, läheiset suhteet pyrittiin säilyttämään usein toistuvien keskinäisten vierailujen avulla. Aikojen myötä näiden tapaamisten yhteydessä heräsi ajatus koko suvun kokoamisesta yhteiseen tilaisuuteen. Ensimmäisen kerran kokoonnuimme Lapin Työväentalolla 7. heinäkuuta 1984. Tällöin sukuun kuului noin 600 henkilöä, joista paikalle oli saapunut lähes 300. Tilaisuudesta muodostui varsin iloinen tapahtuma monien sukulaisten tavatessa toisensa ensimmäisen kerran 40. vuoteen. Tässä tilaisuudessa valittu toimikunta valtuutettiin perustamaan Väkelän Sukuseura. Väkelän Sukuseura Ry perustettiin 26.6.1985 ja samassa yhteydessä laadittiin sopimuskirja sekä hyväksyttiin sukuseuran säännöt. Ne hyväksyttiin lopullisesti 13.7.1985 suvun Sukuseuran 300-vuotisjuhlakokouksessa, joka pidettiin Euran Sieravuoressa. Samassa kokouksessa valittiin seuralle hallitus, joka sai tehtäväkseen saattaa seura yhdistysrekisteriin. Vielä samana iltana pitämässään järjestäytymiskokouksessaan valitsi hallitus seuralle järjestelytoimikunnan. Sukuseuran hallitus jätti 1987 Oikeusministeriölle Väkelän Sukuseuran ilmoituksen yhdistysrekisteriin. Se hyväksyttiin 5.2.1987. Seuran kotipaikka on Porin kaupunki ja siinä on tällä hetkellä jäseniä noin 300, kunniajäseniä 5, ja lapsijäseniä 41.